Praktikcenter syd

Praktikcenter Syd samarbejder med vores virksomheder, og tilrettelægger et samlet forløb for eleverne - der kan anvendes korte aftaler, delaftaler, kombinationsaftaler, praktik i udlandet, virksomhedsforlagt praktik (VFP), fremrykket skoleundervisning og elementer af praktikuddannelse i praktikcentret.

Praktikcenter Syd har derfor et tæt samarbejde med virksomheder, der ønsker at ansætte en elev – både lokalt og nationalt. Vi kender virksomhederne, og er altid up-to-date med den nyeste viden inden for de forskellige fagområder.

I Praktikcenteret har vi en række uddannelseskonsulenter som hver især varetager de forskellige uddannelser og udfører det opsøgende arbejde.

Læs mere om Praktikcenter Syd hvor der er en oversigt over konsulenterne her. og info om skolepraktik her